image banner
Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021
Số ký hiệu văn bản 04-NQ/HU
Ngày ban hành 04/01/2021
Ngày hiệu lực 04/01/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm nq_04_ngay_04012021_nghi_quyet_cua_btvhu_ve_cong_tac_quoc_phong-_quan_su_dia_phuong_nam_2021_0001_20210105050713645640.pdf