image banner
Nghị quyết số 21 ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin COVID-19
Số ký hiệu văn bản 11/SY-UBND
Ngày ban hành 26/02/2021
Ngày hiệu lực 26/02/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 21 ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin COVID-19
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 21_sy-nq21.pdf