image banner
Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 32/NQ-UBBC
Ngày ban hành 26/04/2021
Ngày hiệu lực 26/04/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm scan1945.pdf