image banner
Kết luận giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 02/KL-TTHĐND
Ngày ban hành 06/05/2021
Ngày hiệu lực 06/05/2021
Trích yếu nội dung Kết luận giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm scan1978.pdf