image banner
Kết luận của HĐND huyện về việc giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 03/KL-TTHĐND
Ngày ban hành 20/05/2021
Ngày hiệu lực 20/05/2021
Trích yếu nội dung Kết luận của HĐND huyện về việc giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm scan2047.pdf