image banner
Công văn của Sở GT&VT về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 935/GTVT-QLVT,PTNL
Ngày ban hành 21/05/2021
Ngày hiệu lực 21/05/2021
Trích yếu nội dung Công văn của Sở GT&VT về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giao thông Vận tải
Người ký duyệt Đinh Xuân Hùng
Tài liệu đính kèm 935_vv-tiep-tuc-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-de-phong-chong-dich-covid-19.pdf