image banner
Nghị Quyết của UBBC tỉnh về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 62/NQ-UBBC
Ngày ban hành 27/05/2021
Ngày hiệu lực 27/05/2021
Trích yếu nội dung Nghị Quyết của UBBC tỉnh về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Phạm Gia Túc
Tài liệu đính kèm 62.pdf