image banner
Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trực vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản .
Ngày ban hành 31/05/2021
Ngày hiệu lực 31/05/2021
Trích yếu nội dung Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trực vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Thư kêu gọi
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Ngọc Hợp
Tài liệu đính kèm scan2119.pdf