image banner
Báo cáo về việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 117/BC-UBND
Ngày ban hành 07/07/2021
Ngày hiệu lực 07/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo về việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm 117.pdf