image banner
Công văn của Sở GTVT về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại bến phà, bến khách ngang sông
Số ký hiệu văn bản 1410/SGTVT-QLKC
Ngày ban hành 14/07/2021
Ngày hiệu lực 14/07/2021
Trích yếu nội dung Công văn của Sở GTVT về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại bến phà, bến khách ngang sông
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Hồng Thái
Tài liệu đính kèm 1410_tiep_tuc_trien_khai_cac_bien_phap_phong_chong_dich_covid-19_tai_ben_pha-_ben_khach_ngang_song_72021.pdf