image banner
Công văn của Sở GTVT về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại bến phà, bến khách ngang sông
Số ký hiệu văn bản 1410/SGTVT-QLKC
Ngày ban hành 14/07/2021
Ngày hiệu lực 14/07/2021
Trích yếu nội dung Công văn của Sở GTVT về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại bến phà, bến khách ngang sông
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phạm Hồng Thái
Tài liệu đính kèm 1410_tiep_tuc_trien_khai_cac_bien_phap_phong_chong_dich_covid-19_tai_ben_pha-_ben_khach_ngang_song_72021.pdf