image banner
Công văn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 258-CV/HU
Ngày ban hành 23/07/2021
Ngày hiệu lực 23/07/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm cv_258_tang_cuong_phong_chong_dich_covid-19_0001_20210725090614787780_20210725092151321320.pdf