image banner
Công văn về việc tuyên truyền ứng dụng PC-Covid-19
Số ký hiệu văn bản 1000/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày hiệu lực 08/10/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tuyên truyền ứng dụng PC-Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Trịnh Xuân Lộc
Tài liệu đính kèm cv-tt-pc-covid19-7.10-1-.pdf
hdkhaibaodichuyennoidiatrenpc-covid.pdf
hdkhaibaoytetrenpc-covid.pdf
hdphananhthongtintrenpc-covid.pdf
hdxuattrinhmakhidennoicongcong.pdf
hdcaidatungdungpc-covid.pdf