image banner
Công văn về việc tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 325-CV/HU
Ngày ban hành 11/11/2021
Ngày hiệu lực 11/11/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm cv_325_ngay_11112021_tiep_tuc_tang_cuong-_day_manh_cong_tac_phong_chong_dich_covid-19_0001_202111110212096860.pdf