image banner
Công văn số 857/UBND-VP7 ngày 7/11/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn các huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, Mỹ Lộc
Số ký hiệu văn bản 857/UBND-VP7
Ngày ban hành 07/11/2021
Ngày hiệu lực 07/11/2021
Trích yếu nội dung Công văn số 857/UBND-VP7 ngày 7/11/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn các huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, Mỹ Lộc
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm cv_thuc_hien_bp_pc_dich_yy-_nt-_gt-_ml.pdf