image banner
Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường
Số ký hiệu văn bản 06-NQ/HU
Ngày ban hành 16/08/2021
Ngày hiệu lực 16/08/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm nq_06_ngay_16082021_cua_bch_dang_bo_huyen_ve_cong_tac_quan_ly_dat_dai-_bao_ve_tai_nguyen-_moi_truong_20210818114325523520.pdf