image banner
Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ huyện về thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 05-NQ/HU
Ngày ban hành 16/08/2021
Ngày hiệu lực 16/08/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ huyện về thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm nq_05_ngay_16082021_cua_bch_dang_bo_huyen_ve_thuc_hien_chuong_trinh_xay_dung_nong_thon_moi_nang_cao-_20210818113954731730.pdf