image banner
Đề án Triển khai thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2021
Số ký hiệu văn bản 01/ĐA-UBND
Ngày ban hành 05/08/2021
Ngày hiệu lực 05/08/2021
Trích yếu nội dung Đề án Triển khai thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2021
Hình thức văn bản Đề án
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm da-01.pdf