image banner
Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 77-KL/HU
Ngày ban hành 16/08/2021
Ngày hiệu lực 16/08/2021
Trích yếu nội dung Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm kl_77_ngay_16082021_ket_luan_cua_bch_dang_bo_huyen_ve_su_phat_trien_su_nghiep_giao_duc_va_dao_tao_hu_20210818113236862860.pdf