image banner
Quy chế Phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với UBND huyện Nam Trực nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 01/QC-UBMTTQ-UBND
Ngày ban hành 14/09/2021
Ngày hiệu lực 14/09/2021
Trích yếu nội dung Quy chế Phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với UBND huyện Nam Trực nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quy chế
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm quy-che-01.pdf