image banner
Thông tri về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
Số ký hiệu văn bản 07-TT/HU
Ngày ban hành 16/09/2021
Ngày hiệu lực 16/09/2021
Trích yếu nội dung Thông tri về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
Hình thức văn bản Thông Tri
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm tt_07_ngay_16092021_tuyen_chon-_goi_cong_dan_nhap_ngu_va_thuc_hien_nghia_vu_tham_gia_cong_an_nhan_da_20210917115942578570.pdf