image banner
Công văn của Huyện ủy về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 281-CV/HU
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn của Huyện ủy về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm cv_281_ngay_01092021_tiep_tuc_trien_khai_cac_bien_phap_cap_bach_phong_chong_dich_covid_19_0001_20210901043635471470.pdf