image banner
Công điện về việc sẵn sàng, chủ động ứng phó với thiên tai
Số ký hiệu văn bản 08/CĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung Công điện về việc sẵn sàng, chủ động ứng phó với thiên tai
Hình thức văn bản Công điện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm cd-08.pdf