image banner
HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Nam Định quy định hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sảnxuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 10/HD-UBND
Ngày ban hành 05/12/2021
Ngày hiệu lực 05/12/2021
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Nam Định quy định hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sảnxuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm hd-10.pdf