image banner
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản 02-QC/HU
Ngày ban hành 08/12/2021
Ngày hiệu lực 08/12/2021
Trích yếu nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Hình thức văn bản Quy chế
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm qc_02_ngay_08122021_quy_che_lam_viec_cua_ban_chap_hanh-_ban_thuong_vu-_thuong_truc_huyen_uy_khoa_xxv_20211209025721398390.pdf