image banner
Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 14-CTr-HU
Ngày ban hành 08/12/2021
Ngày hiệu lực 08/12/2021
Trích yếu nội dung Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm ctr-14-ngay-08.12.2021-chuong-trinh-cong-tac-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-huyen-nam-2022_0001.pdf