image banner
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Số ký hiệu văn bản 07-NQ/HU
Ngày ban hành 08/12/2021
Ngày hiệu lực 08/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm nq-07-ngay-08.12.2021-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-huyen-ve-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2022_0001.pdf