image banner
Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện về công tác Dân vận giai đoạn 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 03-CTr/BDVHU-UBND
Ngày ban hành 28/12/2021
Ngày hiệu lực 28/12/2021
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện về công tác Dân vận giai đoạn 2021-2026
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Chuong_trinh_so_03_CTr_phoi_hop_UBND_2021-2026_202112280430531410.pdf