image banner
Thông báo bước giá các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư tạp trung phía Nam trụ sở UBND xã Nam Dương (94 lô)
Số ký hiệu văn bản 53/TB-UBND
Ngày ban hành 24/01/2022
Ngày hiệu lực 24/01/2022
Trích yếu nội dung Thông báo bước giá các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư tạp trung phía Nam trụ sở UBND xã Nam Dương (94 lô)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm tb 53.pdf