image banner
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022
Số ký hiệu văn bản 15-CTr/HU
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Trích yếu nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm CTr 15 ngày 17.01.2022 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022_0001.pdf