image banner
Công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 01/CĐ-UBND
Ngày ban hành 21/02/2022
Ngày hiệu lực 21/02/2022
Trích yếu nội dung Công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công điện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm cđ 01.pdf