image banner
Công văn về việc huy động nguồn lực trong phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 97/UBND-VP
Ngày ban hành 24/02/2022
Ngày hiệu lực 24/02/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc huy động nguồn lực trong phòng chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Huy động lực lượng phòng chống dịch covid19.pdf