image banner
Công văn về việc huy động nguồn lực trong phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 97/UBND-VP
Ngày ban hành 24/02/2022
Ngày hiệu lực 24/02/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc huy động nguồn lực trong phòng chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Huy động lực lượng phòng chống dịch covid19.pdf