image banner
Công điện về việc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện một số biện pháp phòng, chống Covid-19
Số ký hiệu văn bản 02/CĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2022
Ngày hiệu lực 25/02/2022
Trích yếu nội dung Công điện về việc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện một số biện pháp phòng, chống Covid-19
Hình thức văn bản Công điện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Công điện về tiêm vắc xin và phòng chống Covid19.pdf