image banner
Công văn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19
Số ký hiệu văn bản 108/UBND-VP
Ngày ban hành 03/03/2022
Ngày hiệu lực 03/03/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm cv 108.pdf