image banner
Công văn về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ công tác hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 107/UBND-VP
Ngày ban hành 03/03/2022
Ngày hiệu lực 03/03/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ công tác hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm cv 107 (8).pdf