image banner
Thông báo kết quả phiên họp thứ chín - phiên họp thường kỳ tháng 03/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 03/TB-HĐND
Ngày ban hành 07/03/2022
Ngày hiệu lực 07/03/2022
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả phiên họp thứ chín - phiên họp thường kỳ tháng 03/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm 03TB-HĐND.pdf