image banner
Chỉ thị đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị; phúc tra lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và nguồn sẵn sàng nhập ngũ.
Số ký hiệu văn bản 04/CT-UBND
Ngày ban hành 04/03/2022
Ngày hiệu lực 04/03/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị; phúc tra lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và nguồn sẵn sàng nhập ngũ.
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm 04CT-UBND.pdf