image banner
Công văn về việc nộp, bàn giao, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập.
Số ký hiệu văn bản 375-CV/HU
Ngày ban hành 15/03/2022
Ngày hiệu lực 15/03/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc nộp, bàn giao, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm CV 375 ngày 15.03.2022 nộp, bàn giao, tiếp nhận các bản kê khai tài sản, thu nhập.pdf