image banner
Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 145/UBND-VP
Ngày ban hành 21/03/2022
Ngày hiệu lực 21/03/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Covid 19
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19.pdf