image banner
Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số ký hiệu văn bản 32-KH/HU
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm KH 32 ngày 14.04.2022 Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh_0001.pdf