image banner
Thông báo Lịch Giám sát việc thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 01/TB-BKT-XH
Ngày ban hành 06/05/2022
Ngày hiệu lực 06/05/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Lịch Giám sát việc thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Ánh
Tài liệu đính kèm tb 01 hđnd.pdf