image banner
Thông báo Triệu tập đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 06/TB-TTHĐND
Ngày ban hành 09/05/2022
Ngày hiệu lực 09/05/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Triệu tập đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm tb 06.pdf