image banner
Công văn về việc cung cấp văn bản, tài liệu phục vụ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021
Số ký hiệu văn bản 287/UBND-TTr
Ngày ban hành 13/05/2022
Ngày hiệu lực 13/05/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc cung cấp văn bản, tài liệu phục vụ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm cv 287 (2).pdf