image banner
Công điện về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông và một số đối tượng sâu bệnh khác hại lúa vụ Xuân 2022
Số ký hiệu văn bản 04/CĐ-UBND
Ngày ban hành 17/05/2022
Ngày hiệu lực 17/05/2022
Trích yếu nội dung Công điện về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông và một số đối tượng sâu bệnh khác hại lúa vụ Xuân 2022
Hình thức văn bản Công điện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm CÔNG ĐIỆN TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN VỤ XUÂN 2022.pdf