TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2015
Số ký hiệu văn bản 75/KH-UBND
Ngày ban hành 18/12/2014
Ngày hiệu lực 18/12/2014
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2015
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Bạch Ngọc Chiến
Tài liệu đính kèm 75_KH_UBND.pdf