TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Kế hoạch của BCĐ liên ngành vệ sinh ATTP triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm 2016
Số ký hiệu văn bản 167/KH-BCĐLNVSATTP
Ngày ban hành 03/03/2016
Ngày hiệu lực 03/03/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch của BCĐ liên ngành vệ sinh ATTP triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm 2016
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Bùi Thị Minh Thu
Tài liệu đính kèm 167KH-BCĐLNVVSATTP.pdf