TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Hướng dẫn của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội Một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 1138/HD-UBTVQH13
Ngày ban hành 03/06/2016
Ngày hiệu lực 03/06/2016
Trích yếu nội dung Hướng dẫn của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội Một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Uông Chu Lưu
Tài liệu đính kèm hướng dẫn số 1138 về tổ chức kỳ họp thứ nhất hĐnd các cấp.doc