TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Thông tư của Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
Số ký hiệu văn bản 25/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành 29/07/2016
Ngày hiệu lực 29/07/2016
Trích yếu nội dung Thông tư của Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài chính - Ngân Hàng
Người ký duyệt Nguyễn Đồng Tiến
Tài liệu đính kèm 25-2016-TT-NHNN.pdf