TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Kế hoạch của BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh: Triển khai thực hiện Phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020
Số ký hiệu văn bản 15/KH-BCĐ
Ngày ban hành 25/04/2017
Ngày hiệu lực 25/04/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch của BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh: Triển khai thực hiện Phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 15KH-BCD_20170426050045525520.pdf