TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp bất thường) HĐND huyện Nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 14/GM-HĐND
Ngày ban hành 17/10/2017
Ngày hiệu lực 17/10/2017
Trích yếu nội dung Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp bất thường) HĐND huyện Nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm 14gm.pdf