TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019











Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Nam Trực v/v tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư tập trung xã Nam Thái, huyện Nam Trực
Số ký hiệu văn bản 03/TB-HĐĐG
Ngày ban hành 04/12/2017
Ngày hiệu lực 04/12/2017
Trích yếu nội dung Thông báo của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Nam Trực v/v tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư tập trung xã Nam Thái, huyện Nam Trực
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Hà
Tài liệu đính kèm 03TB-HĐĐG (2).pdf